Nauczyciele

Ewa Horosz –oddział przedszkolny

mgr Justyna Żelazo- oddział przedszkolny, świetlica

mgr Dominika Wolska-edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Joanna Jaroszek- edukacja wczesnoszkolna,

mgr Marta Burek-Wojtanowska-edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Jadwiga Chaim- edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Mirosława Mil-Chlipała-j. polski

mgr Agnieszka Jarońska-matematyka, muzyka

mgr Marta Majcher-j. angielski

mgr Małgorzata Soczek-przyroda, informatyka, geografia

mgr Małgorzata Bąk- świetlica, zajęcia rewalidacyjne, język polski

mgr Joanna Gumienna- j. niemiecki

mgr Andrzej Barwacz-koło szachowe

Ks.  Henryk Bielak-religia

mgr Sabina Florek-j angielski

mgr Małgorzata Gackowska-historia

mgr Kamila Mikuła- chemia

mgr Joanna Zaucha-fizyka

mgr Dawid Sutkowski-technika

mgr Anna Kosman-Sztorc-pedagog, doradztwo zawodowe,zajęcia rewalidacyjne

mgr Agata Bazuła-biblioteka

mgr Adam Zawadzki-WOS

mgr Leszek Ziółkowski- wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Puła-matematyka

mgr Ilona Łabędź-biologia

mgr Anna Kacer-Pałkowska- wychowanie fizyczne, EDB

mgr Dariusz Kozaczka-wychowanie fizyczne-dyrektor szkoły