Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej  w Śmignie w roku szkolnym 2019/20120 to:

14.10.2019 r.; 31.10.2019 r.; 02-03.0.1.20120 r.; 21-23.04.2020 r. (egzamin kl.VII); 12.06.2020 r.

Terminy spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/20120 :

18.09.2019 r.( zebrania klasowe ); 30.10.2019 r.( konsultacje ); 04.12.2019 r.( konsultacje ); 08.01.2020 r.( zebrania klasowe ); 18.03.20120 r.( konsultacje ); 29.04.2020 r.( zebrania klasowe ); 29.04.2020 r.( konsultacje ); 03.06.2020 r.( zebrania klasowe )

 

 

WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 146784405

DRUKI DO POBRANIA NA STRONIE www.szkolaswmignie.pl