Przewodniczący- p. Katarzyna Jaworska

Z-ca- p. Kinga Schab

Skarbnik- p. Katarzyna Noga