Historia-https://pl.padlet.com/magacek777/klasa5

Technika

Zadania powtórkowe z działu rysunek techniczny podręcznik „Jak to działa?” strona 62 ćwiczenie 1,2,3. Klasa  wykonuje polecone ćwiczenia powtórkowe z działu rysunek techniczny do zeszytów przedmiotowych

J.polski https://padlet.com/malgorzatta_wielgus/7bev07qhaqdu

Matematyka

Klasa-5matematyka.doc

Historia

Materiał do lekcji:1 Mieszko I i początki Polski,2. Polska Bolesława Chrobrego, 3. Kryzys i odbudowa państwa polskiego.
Proszę obejrzeć i wykonać polecenie.

Polecenie: Wykonać drzewo genealogiczne pierwszych Piastów

J.angielski

Proszę o przesyłanie rozwiązań na szkolny adres e-mail w formie pliku tekstowego (wyłącznie odpowiedzi ucznia).

Niektórzy uczniowie uzupełnili już część z poniższych ćwiczeń jednak swoje odpowiedzi przesyłają wszyscy.

Zeszyt ćwiczeń

str. 13 – środa 18.03

str. 21, 22, 23 – piątek 20.03

str. 31 – poniedziałek 23.03

str. 39, 40, 41 – piątek 27.03

str. 49 – poniedziałek 30.03

str. 57 ćw. 1,2; str. 58 ćw. 1; str. 59 – środa 01.04

Irregular verbs – czasowniki nieregularne (pierwsza forma – bezokolicznik, druga forma – czas przeszły i tłumaczenie) – 26.03 (kartkówka po powrocie do szkoły)

[Nie znaleziono pliku]

Geografia

Na podstawie treści w podręczniku oraz materiałów na stronie http://www.wiking.edu.pl/ (zakładka PPZYRODA) proszę o rozwiązanie zadań w zeszycie ćwiczeń do następujących tematów:

  1. Przez lądy i oceany

Ćwiczenia str. 52-54 zad.1-5

  1. Pierwsze podróże geograficzne

Ćwiczenia str. 55-58 zad.1-7

 

Informatyka

W dowolnym edytorze grafiki (np. Paint) przygotuj komiks „Zasady zachowania się pieszego na jezdni”.

Proszę o przesłanie pracy na adres szkoły do 25. 03.