Informacja dla Rodziców w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej

W związku z organizacją roku szkolnego 2019/0 zwracam się z prośbą o ewentualne zapisy dzieci zgłoszonych do kl. I na świetlicę szkolną, druk karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w załączniku  karta_zgloszeniowa_dziecka_do_swietlicy-2-1.doc . Scan wypełnionej karty można przesłać na maila szkoły.