Rekrutacja

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o przesyłanie zgłoszeń rekrutacyjnych dzieci drogą mailową. Po zakończeniu kwarantanny będzie można uzupełnić dokumentację w formie papierowej. W skrajnym przypadku terminy rekrutacji zostaną przedłużone.