Program owoce i mleko w szkole

Zgodnie z informacją podaną na dzienniku elektronicznym, podaję druk oświadczenia dla Rodziców klas IV i V Zalacznik_XII_-__Oswiadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego_DWK-1.pdf  oraz dodatkowo link do strony  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html