image_pdfimage_print


Rada Rodziców

Przewodniczący- p. Katarzyna Jaworska

Z-ca- p. Kinga Schab

Skarbnik- p. Katarzyna Noga

Świetlica

Godziny pracy świetlicy

poniedziałek-piątek od 06.30-16.30.

PEDAGOG  SZKOLNY

                                         mgr Anna Kosman –Sztorc

Poniedziałek      11.00-15.00

Wtorek               12.00-15.00

Piątek             12.00-15.00

Z  A  P  R  A  S  Z   A   M   !

 

Pedagog szkolny to osoba, która  bez krytykowania, bez oceniania, bez pośpiechu wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie jaką wybrać w życiu ścieżkę kształcenia , przestrzeże przed tym co niebezpieczne, wytłumaczy jak być asertywnym.

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania  i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach   i placówkach. (Dz.U.2017 poz.1643)

  • koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom;
  • prowadzi zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego  w kl. VII – VIII, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • udziela porad i konsultacji rodzicom, opiekunom, nauczycielom ;
  • prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,
  • realizuje w szkole elementy programów profilaktycznych oraz zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów;
  • pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi działalność szkoły  (m.in. Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ul. Krzyska w Tarnowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lisiej Górze, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szujskiego w Tarnowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lisiej Górze z siedzibą w Śmignie);
  • podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
  • organizuje oddziaływania wychowawczo – profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły, Rodzicami oraz instytucjami pozaszkolnymi.

 

                                             „Dzieci uczą się tego, czego doświadczają”.

                                                               / Dorothy Law Nolte

 

Polisa grupowa uczniów

Szanowni Rodzice, w razie wypadku ucznia proszę zadzwonić na nr infolinii i podać nr polisy.

Ubezpieczenie-2020.jpg
WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 146784405

DRUKI DO POBRANIA NA STRONIE www.szkolaswmignie.pl