Dzień Edukacji Narodowej

14 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klasy I. Na uroczystość przybyli rodzice, uczniowie, nauczyciele i dyrektor szkoły.

Akademia odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny charakter. Dyrektor szkoły powitał zgromadzonych gości i  społeczność szkolną.

Członkowie koła teatralnego zaprezentowali humorystyczne sceny   z życia szkoły widziane   z pozycji gabinetu dyrektora. Młodzi artyści deklamowali również piękne utwory liryczne przy wspaniałej oprawie muzycznej. Po występach przystąpiono do oficjalnej części ślubowania klasy I. Dyrektor pasował każde dziecko na ucznia przez symboliczne dotknięcie ramienia ołówkiem. I tak oto pierwszoklasiści z żółtodziobów przeobrazili się w pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej   w Śmignie!

Na zakończenie członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia nauczycielom, a Rada Rodziców na ręce dyrektora szkoły złożyła życzenia i podziękowania za dotychczasową pracę  i wielkie zaangażowanie w życie szkoły. Społeczność uczniowska zaś w tym szczególnym dniu otrzymała słodkie upominki.

Na tym uroczystość zakończono.Zapraszamy do galerii.