mgr Justyna Żelazo –oddział przedszkolny

mgr Marta Burek-Wojtanowska -edukacja wczesnoszkolna, plastyka -wychowawca klasy 1

mgr Anna Węgrzyn -edukacja wczesnoszkolna -wychowawca klasy 2

mgr Dominika Wolska – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka- wychowawca klasy 3

mgr Justyna Łoś -j. angielski- wychowawca klasy 4

mgr Małgorzata Bąk– język polski, świetlica, zajęcia rewalidacyjne -wychowawca klasy 5

mgr Agnieszka Jarońska-matematyka-wychowawca klasy 6

mgr Anna Kosman-Sztorc-pedagog, doradztwo zawodowe, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie do życia  w rodzinie – wychowawca klasy 7

mgr Małgorzata Soczek-przyroda, informatyka, geografia-wychowawca klasy 8-wicedyrektor szkoły

mgr Mirosława Mil-Chlipała-j. polski

mgr Krystyna Bajorek-historia, WOS

mgr Marta Majcher-j. angielski

mgr Joanna Gumienna– j. niemiecki

mgr Kamila Mikuła– chemia, świetlica

mgr Joanna Zaucha-fizyka

mgr Ilona Łabędź-biologia

mgr Anna Kacer-Pałkowska– wychowanie fizyczne, EDB

mgr Dawid Sutkowski-technika

mgr Beata Chrobak– muzyka

Ks. Marek Bołoz  -religia

mgr Bernadetta Bańbor– świetlica

dr Agnieszka Michoń-psycholog

mgr Izabela Krzak-nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

mgr Dariusz Kozaczka-wychowanie fizyczne- dyrektor szkoły