Laboratoria Przyszłości

O programie

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących   o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego , krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Sprzęt i wykorzystanie

Nasza szkoła w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała 30 000 zł. I zakupiła m.in.:                                                                   

1.Wyposażenie podstawowe Drukarka 3D wraz z akcesoriami, Mikrokontroler z czujnikami  i akcesoriami, Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem, Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami, Statyw z akcesoriami, Mikroport z akcesoriami, Oświetlenie do realizacji nagrań, Mikrofon kierunkowy z akcesoriami, Aparat fotograficzny   z akcesoriami.                                                                                         

 2.Zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami:                                                                                                                                                                         

1)Moduł ENERGIA. TO DZIAŁA ! to jeden z modułów eksperymentalnych z serii Szkolne Laboratoria. Z nim uczniowie chętniej i łatwiej przyswoją wiedzę dotyczącą trudnego zagadnienia jakim jest energia, jej rodzaje i zachodzące pomiędzy nimi przemiany.                                   

2)Moduł STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII uzmysławia uczniom, że wszystko wokół nas jest materią. W module zaproponowano sześć serii praktycznych, opartych na dociekaniach działań badawczych, których celem jest zaznajomienie uczniów z pojęciami i zjawiskami związanymi z materią. Dzięki możliwości przeprowadzenia doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi lekcje fizyki    i chemii w szkole podstawowej staną się naprawdę proste i atrakcyjne.

Listopad

Uczniowie szkoły brali udział w obchodach Dnia Czystego Powietrza w naszej Szkole. Uroczystość została udokumentowana za pomocą sprzętu zakupionego w programie Laboratoria Przyszłości.#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Grudzień

Uczniowie klasy 7 i 8 na lekcjach fizyki zapoznali się z drukarką 3D zakupioną w związku z udziałem Szkoły w programie Laboratoria Przyszłości. Po  zapoznaniu się z    instrukcją uczniowie rozpakowali  i przygotowali drukarkę 3D do użytku wykonując krok po kroku punkty zgodnie z dołączoną instrukcją i filmem instruktażowym. Na przesłanych zdjęciach uczniowie zapoznają się z instrukcją, filmem    i przygotowują drukarkę 3D. #LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

Styczeń

Uczniowie klasy 8 na zajęciach z fizyki użyli lampy i aparatu fotograficznego, który został zakupionyw związku z udziałem Szkoły w programie Laboratoria Przyszłości. Dzięki zastosowaniu tego sprzętu  uczniowie nagrali film z doświadczeniami z elektrostatyki na konkurs z fizyki. Do doświadczeń      z elektrostatyki wykorzystali sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości „Energia. To działa” LABOLAB oraz zakupioną odzież ochronną – fartuchy. Na przesłanych zdjęciach uczniowie przygotowują    i ustawiają sprzęt do nagrywania, oraz wykonują doświadczenia. #LaboratoriaPrzyszłościi#LaboratoriaPrzyszlosci

Luty

Uczniowie klasy 8 na lekcjach fizyki wykorzystali elementy zestawu LABOLAB “Energia. To działa!” zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości do zbudowania najprostszego obwodu elektrycznego. Wykorzystali też zakupioną w tym programie lutownicę do trwałego połączenia przewodu z obudową źródła prądu. Uczniowie nauczyli się łączyć elementy obwodu oraz lutować.

Marzec

Uczniowie klasy siódmej w kwietniu dwukrotnie na lekcjach fizyki wybrali projekt i wykorzystali drukarkę 3D zakupioną w ramach programu Laboratoria Przyszłości do wydrukowania łódki i wieloryba. Dzięki zastosowaniu zakupionego sprzętu, uczniowie uczyli się uruchamiać drukarkę, zakładać i wymieniać filament, obsługiwać panel i drukować wybrany obiekt zgodnie z instrukcją dołączoną do drukarki w formie instruktażowego filmiku. W czasie trwania procesu drukowania uczniowie obserwowali panel i wszystkie etapy drukowania oraz reagowali na sygnały, komunikaty wyświetlane na panelu drukarki. Wydrukowane łódki i wieloryb zostaną wykorzystane na lekcjach fizyki podczas realizacji tematu “Siła wyporu. Warunki pływania ciał” do pracy w grupach.

Maj/Czerwiec

Uczniowie klasy 8 na lekcjach fizyki wykorzystali elementy zestawu LABOLAB “Energia. To działa!” zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości do zbudowania najprostszego obwodu elektrycznego. Wykorzystali też zakupioną w tym programie lutownicę do trwałego połączenia przewodu z obudową źródła prądu. Uczniowie nauczyli się łączyć elementy obwodu oraz lutować.