Informacje dla rodziców

Rada rodziców

Przewodniczący – Agata Nalepa

Z-ca– Barbara Wolańczyk

Skarbnik -Noga Katarzyna

Świetlica

Godziny pracy świetlicy – poniedziałek-piątek od 06.30-16.30.

Pedagog szkolny/specjalny

mgr Anna Kosman-Sztorc

Godziny pracy:

Poniedziałek 08.00-12.30

Środa 08.00-11.30

Czwartek 08.50-13.25

Piątek 12.00-15.00

Pedagog szkolny to osoba, która bez krytykowania, bez oceniania, bez pośpiechu wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie jaką wybrać w życiu ścieżkę kształcenia , przestrzeże przed tym co niebezpieczne, wytłumaczy jak być asertywnym.

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U.2017 poz.1643)

  • koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom;
  • prowadzi zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego w kl. VII – VIII, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • udziela porad i konsultacji rodzicom, opiekunom, nauczycielom
  • prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,
  • realizuje w szkole elementy programów profilaktycznych oraz zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów;
  • pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi działalność szkoły (m.in. Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ul. Krzyska w Tarnowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lisiej Górze, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szujskiego w Tarnowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lisiej Górze z siedzibą w Śmignie);
  • podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
  • organizuje oddziaływania wychowawczo – profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły, Rodzicami oraz instytucjami pozaszkolnymi

“Dzieci uczą się tego co doświadczają”

Dorothy Law Nolte

Psycholog szkolny

dr Agnieszka Michoń

Godziny pracy:

Wtorek 13.30-15.30

Środa 09.00-11.30

 

 

Polisa grupowa

Szanowni Rodzice, w razie wypadku ucznia proszę zadzwonić na nr  szkolny, otrzymacie Państwo informację o numerze infolinii i numerze aktualnej polisy.

WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 14 67 84 405
DRUKI DO POBRANIA NA STRONIE www.szkolaswmignie.pl