Gdy nadejdzie dzień Wigilii

„Aby Święta Bożego Narodzenia

były Bliskością i Spokojem,

by ukoić niepokój

i dać pewność w czasach niepewności,

a Nowy Rok-Dobrym Czasem.”

Życzenia dla wszystkich mieszkańców Śmigna

składa Społeczność Szkoły Podstawowej w Śmignie.