GOPS Lisia Góra informacja o stypendiach

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LISIEJ GÓRZE INFORMUJE IŻ STYPENDIA SZKOLNE BĘDA WYPŁACANE W DNIU 26.06.2017r. ( TJ. PONIEDZIAŁEK) W GODZ.  10.00-13.30 W KASIE GOPS. Przed odbiorem stypendium prosimy o odbiór decyzji przyznającej, dzieci pełnoletnie  odbierają stypendium osobiście.

                                                                                              Dyrektor i pracownicy GOPS Lisia Góra