Informacja dla Rodziców

W dniach 12, 16, 17 i  18 czerwca 2020 r., w związku z przypadającym po święcie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa dniem wolnym oraz egzaminem ósmoklasisty nie będzie zajęć opiekuńczo–wychowawczych,konsultacji i zdalnego nauczania.