Informacja dotycząca korzystania z drogi dla rowerów

Szanowni mieszkańcy Śmigna.

W związku ze sprzecznymi informacjami dotyczącymi korzystania przez pieszych z oddanej drogi dla rowerów wyjaśniam, co następuje:

Na podstawie Art.11 pkt 4. Prawo o ruchu drogowym: “Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi” możemy jako piesi użytkować drogę dla rowerów bez złamania przepisów kodeksu ruchu drogowego.

                                                                                                                                                 Z poważaniem

     Mariusz Kornaus

radny sołectwa Śmigno