Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rządowego programu „Dobry Start”

Informacje dla rodziców uczniów, dotyczące programu “Dobry Start” o sposobie uzyskania świadczenia.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Szczegóły dotyczące realizacji programu Dobry Start dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart).