KONKURS PRZEGLĄDU KABARETÓW

KONKURS PRZEGLĄDU KABARETÓW

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Śmignie , 13.12. 2015 r. odbył się KONKURS PRZEGLĄDU KABARETÓW „I śmiech niekiedy może być nauką”, dla uczniów szkół gminy Lisia Góra . Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, Szkoła Podstawowa w Śmignie i Gminny Ośrodek Kultury pod patronatem Wójta Gminy Lisia Góra p. Arkadiusz Mikuły. Głównym sponsorem był Bank Zachodni WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A jako sponsor wspierał działania statutowe Stowarzyszenia mające na celu propagowanie rozwoju artystycznego wśród dzieci i młodzieży, rozbudzenie aktywności kulturalnej, wrażliwości estetycznej oraz stworzenie możliwości prezentacji artystycznego dorobku. Do udziału w konkursie zaproszone zostały dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne działające w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie gminy Lisia Góra. Młodzi kabareciarze zaprezentowali swoje komiczne talenty, przy oklaskach licznie zgromadzonej publiczności. O przyznaniu nagród decydowało Jury Konkursu, w skład którego wchodzili p. Edyta Król, p. Ewelina Bieś, p. Kinga Schab, p. Marta Burek-Wojtanowska oraz p. Andrzej Matacz. Po burzliwych obradach wydano werdykt. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Śmignie, II miejsce Szkoła Podstawowa w Brzozówce, III miejsce Szkoła Podstawowa w Nowych Żukowicach, IV miejsce Szkoła Podstawowa w Lisiej Górze. W kategorii gimnazjów I miejsce przypadło Gimnazjum w Lisiej Górze, natomiast II miejsce Gimnazjum w Starych Żukowicach. W podsumowaniu imprezy zarówno p. Edyta Król przedstawicielka głównego sponsora i dyrektor oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. w Tarnowie jak i przedstawiciel gminy Przewodniczący Rady Gminy Lisia Góra p. Wojciech Szatko podkreślali zasadność organizacji takich spotkań dzieci i młodzieży szkolnej, oraz zadeklarowali chęć współpracy przy kolejnych tego typu projektach.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć