Powrót uczniów klas I-III do szkół

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych.

Wytyczne do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi opracowanymi przez MEiN, MZ i GIS dla szkół.

file:///C:/Users/Dariusz/Downloads/Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szk%C3%B3%C5%82_podstawowych%20(1).pdf