Rekrutacja

Szanowni Rodzice.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śmignie na rok szkolny 2021/2022 oraz  harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Śmignie, na rok szkolny 2021/2022. Informacja i druki do pobrania w zakładce Rekrutacja i Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.