Rekrutacja

Szanowni Rodzice

W związku z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zmieniły się zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Śmignie i Szkoły Podstawowej w Śmignie na rok szkolny 2016/2017. Zostały one przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja. Zapisy do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane będą zgodnie z podanym harmonogramem.

Karty zgłoszenia dziecka można pobrać w szkole lub ze strony internetowej szkoły: www.szkolawsmignie.pl

Jeżeli Państwa dziecko będzie uczęszczało do innej Szkoły lub przedszkola
prosimy o przekazanie informacji pod numer telefonu (14) 6784405 lub przesłać mail:
spsmigno@wp.pl

Dokonanie zgłoszeń w w/w terminie umożliwi nam zaplanowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

Szkoła Podstawowa w Śmignie

tel.(14)6784405 spsmigno@wp.pl   www.szkolawsmignie.pl