Święto Seniorów w Szkole Podstawowej w Śmignie

7 lutego 2018 roku o godz. 15.30 na w budynku Gminnego Ośrodka Kultury miało miejsce niecodzienne spotkanie. Było ono jedną               z milszych chwil w życiu szkoły. Zaproszeni goście, to dla każdego wyjątkowi ludzie. Swoją obecnością zaszczycili nas licznie przybyli Seniorzy ze Śmigna. Po przywitaniu gości nastąpiła część artystyczna. Po programie artystycznym uczniowie wręczyli gościom przygotowane przez siebie upominki i nastąpił czas wspólnych podziękowań. Styczniowa uroczystość pozwala na uświadomienie babciom i dziadkom jak ważną rolę odgrywają w życiu swoich wnuków. Nierzadko zastępują zapracowanych rodziców: odprowadzają do szkoły, wychodzą na spacery, opiekują się popołudniami. Nie zawsze otrzymują w zamian pochwały, wyrazy szacunku i wdzięczności; dlatego też Dzień Seniora w naszej szkole to podziękowanie za ich trud, miłość i dobroć. Korzyści z tej uroczystości płyną dla wszystkich . Seniorzy czują się potrzebni, młodsi i silniejsi, wracają do domu zadowoleni i pełni optymizmu. Dzieci natomiast mają możliwość symbolicznego przesłania iskierki miłości, dobroci i szacunku.

Na koniec chciałbym złożyć podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości. P. Ewie Horosz, p.Justynie Żelazo p. Jadwidze Chaim, p. Joannie Jaroszek, p.Marcie Burek-Wojtanowskiej, p.Agnieszce Jarońskiej, które przygotowały część artystyczną. Rodzicom z Rady Rodziców  p. Jaworskiej, p. Banek, p. Witek, p. Płaczek za obsługę i przygotowanie poczęstunku oraz dyrektorowi i pracownikom GOK-u za udostępnienie sali i pomoc techniczną. Zapraszamy do galerii.