Święto Seniorów

Święto Seniorów w Szkole Podstawowej w Śmignie

 

O godz. 15.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury miało miejsce niecodzienne spotkanie. Było ono jedną z milszych chwil w życiu szkoły. Zaproszeni goście, to dla każdego wyjątkowi ludzie. Swoją obecnością zaszczycili nas licznie przybyli Seniorzy ze Śmigna. Po przywitaniu gości pan dyrektor Dariusz Kozaczka złożył wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia z okazji Ich Święta przypominając o tak istotnej roli babci i dziadka w domu rodzinnym oraz relacjach pomiędzy dziadkami i wnukami. Po dodaniu uczniom otuchy, pan dyrektor zaprosił zebranych do wysłuchania programu artystycznego.

Po każdym utworze Seniorzy nagradzali popisy uśmiechami oraz brawami.  Po programie artystycznym uczniowie wręczyli gościom przygotowane przez siebie upominki i nastąpił czas wspólnych podziękowań. Styczniowa uroczystość pozwala na uświadomienie babciom    i dziadkom jak ważną rolę odgrywają w życiu swoich wnuków. Nierzadko zastępują zapracowanych rodziców: odprowadzają do szkoły, wychodzą na spacery, opiekują się popołudniami. Nie zawsze otrzymują w zamian pochwały, wyrazy szacunku i wdzięczności; dlatego też Dzień Seniora w naszej szkole to podziękowanie za ich trud, miłość i dobroć. Korzyści z tej uroczystości płyną dla wszystkich . Seniorzy czują się potrzebni, młodsi  i silniejsi, wracają do domu zadowoleni i pełni optymizmu. Dzieci natomiast mają możliwość symbolicznego przesłania iskierki miłości, dobroci i szacunku.

Na koniec chciałbym złożyć podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, nauczycielom którzy przygotowali część artystyczną, Rodzicom z Rady Rodziców    za obsługę i przygotowanie poczęstunku oraz dyrektorowi i pracownikom GOK-u za udostępnienie sali i pomoc techniczną. Zapraszamy do galerii.