Zasady funkcjonowania szkoły i procedury bezpieczeństwa

Szanowni Rodzice

W związku z ogłoszonym kolejnym etapem łagodzenia obostrzeń, od 25 maja będzie można prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a  uczniowie klas ósmych będą mieć możliwość bezpośrednich konsultacji z nauczycielami. Proszę zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole opracowanymi na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół. Odpowiednie załączniki proszę wydrukować i podpisać. Wydrukowane załączniki będą również dostępne w szkole.

[download id=”7300″]

 

[download id=”7268″]

 

[download id=”7278″]

 

[download id=”7282″]

 

 

Jednocześnie informujemy Rodziców oddziału przedszkolnego o możliwości zapisywania dzieci zgodnie z zarządzeniem.

[download id=”7286″]

 

[download id=”7288″]

 

[download id=”7290″]

 

[download id=”7292″]