Dzień Edukacji Narodowej

   „Jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: uczenie się „

Drodzy Nauczyciele,

Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.

Wychowawca….. widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

To dzięki Państwu nasi uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają zdolności, poszerzają zainteresowania. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia – satysfakcji z pracy zawodowej, dumy z sukcesów wychowanków, radości z odkrywania ich talentów oraz poczucia ważności wykonywania zawodu. Niech Wasza wiedza, pasja służą wychowaniu młodego pokolenia Polaków.

Dzień  Edukacji Narodowej  nie jest jedynie świętem nauczycieli.

To święto całej szkolnej społeczności: pracowników administracji i obsługi, którzy wspomagają pracę nauczycieli, a także przyczyniają się do tworzenia bezpiecznych   i przyjemnych warunków nauki i pracy.

Życzę Państwu dużo zdrowia oraz uznania ze strony społeczności szkolnej. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracę.

To  również święto uczniów i ich rodziców.

Rodzicom życzę cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy                i umiejętności.

Tradycją naszej szkoły jest przyjęcie do szkolnej społeczności nowych uczniów. W towarzystwie nauczycieli oraz rodziców uczniowie klasy pierwszej biorą udział w pasowaniu na ucznia.

Dzień pasowania pierwszoklasistów jest jednym z najbardziej wzruszających momentów dla najmłodszych uczniów. Są oni bardzo przejęci. Życzę wytrwałości i satysfakcji płynącej z każdego dnia nauki. Radości i pięknych chwil w szkole, która jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, a integracji z rówieśnikami. Zapraszamy do galerii. https://www.szkolawsmignie.pl/galerie/dzien-edukacji-narodowej/