Dzień Edukacji Narodowej Pasowanie na ucznia

   „Jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: uczenie się „

Drodzy Nauczyciele,

Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.

Dzień  Edukacji Narodowej  nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej szkolnej społeczności: pracowników administracji i obsługi, którzy wspomagają pracę nauczycieli, a także przyczyniają się do tworzenia bezpiecznych                             i przyjemnych warunków nauki i pracy. To  również święto uczniów i ich rodziców. Życzę Państwu dużo zdrowia oraz uznania ze strony społeczności szkolnej,  rodzicom cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Tradycją w naszej szkole jest udział uczniów klas pierwszych w przyjęciu do szkolnej społeczności. Dzień pasowania pierwszoklasistów jest jednym z najbardziej wzruszających momentów dla najmłodszych uczniów.  Życzę Wam wytrwałości       i satysfakcji płynącej z każdego dnia nauki. Radości i pięknych chwil w szkole, która jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale i integracji z rówieśnikami. Zapraszamy do galerii.