KONKURS EKOLOGICZNY „RECYKLINGOWE STWORY”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Gminy w Lisiej Górze oraz Szkoła Podstawowa w Śmignie serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Tarnowa oraz gminy Lisia Góra do udziału w konkursach ekologicznych „Recyklingowe stwory”: Ekologicznym Konkursie Plastycznym, Konkursie Strojów Ekologicznych.

Wychowanie do mądrego i uważnego wykorzystywania zasobów Ziemi oraz podejmowania głębszej refleksji nad wielokrotnym użyciem zbędnych opakowań, stanowi istotny element we współczesnej edukacji. Niezwykle ważne jest, by młodzi ludzie pojęli iż to oni są odpowiedzialni za naszą planetę, że to od ich mądrych wyborów zależy jak będzie wyglądać przyszłość ziemi i ich mieszkańców.

Hasło konkursu „Recyklingowe stwory” ma zwrócić uwagę na promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody, dbałość o czystość powietrza oraz środowiska w którym żyjemy, wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzyw artystycznych. Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać z materiałów ekologicznych stwora inspirowanego znanymi filmami, bajkami lub wykreowanego w wyobraźni uczestników bądź potwora uosabiającego ekologiczne zagrożenia dla naszej planety (np. zanieczyszczanie powietrza, skażanie środowiska wodnego i nieodpowiedzialne gospodarowanie odpadami).

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać: tel. (+48) 14 688 88 10 w. 123, e-mail: konkursekologiczny@mcdn.edu.pl