Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy i Szkoła Podstawowa w Śmignie podpisały umowę współpracy w projekcie służącym zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.

W ramach projektu planowana jest możliwość prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych również  w innych obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia w tym dotyczących zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej. W ramach projektu NASK zainstalował na budynku naszej szkoły, czujnik zewnętrzny mierzący wielkości fizyczne określające poziom zanieczyszczenia powietrza (ilość pyłu zawieszonego PM2,5, PM10, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza) oraz tablicę informacyjną LED, służącą do prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza.

Szczególne podziękowania kieruję do koordynatorów projektu Pani Kamili Mikuły i Pani Joanny Zauchy.