REKRUTACJA

Szanowni Rodzice

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej           w Śmignie oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śmignie. Wszystkie informacje i druki do pobrania            w zakładce Rekrutacja.