Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice.

W zakładce ” Rekrutacja” znajdują się kryteria i harmonogram postępowania rekrutacyjnego do kl. I i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śmignie.W następnym roku szkolnym planujemy wydłużyć czas pracy oddziału przedszkolnego do 10 godzin dziennie (06.30-16.30). Jednocześnie informujemy, że ze względu na warunki lokalowe ilość miejsc jest ograniczona. Dlatego prosimy o przestrzeganie terminów i deklarację na ile godzin będą Państwo zapisywali dzieci do oddziału.