Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia świadomości, że dostęp do wody to prawo każdego człowieka, a za stan światowych wód jesteśmy współodpowiedzialni.

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Śmignie włączyła się do celebrowania Światowego Dnia Wody z Polską Akcją Humanitarną. Nasze działania w ramach akcji polegały na przygotowaniu gazetki szkolnej „Ile wody jest w twoim pokoju?”, która została powieszona na szkolnym korytarzu. Zostały przeprowadzone zajęcia tematyczne w oparciu        o przesłane scenariusze. Dzieci poznały termin wirtualna woda i dowiedziały się jak nasze indywidualne wybory w sprawie zużycia wody wpływają na ludzi w innych częściach świata

Zwieńczeniem naszych działań związanych z obchodami Dnia Wody było wspólne rozwiązanie quizu utrwalającego zdobyte informacje.

Zapraszamy galerii.