Wycieczka do Żarnowca

19 października odwiedziliśmy dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Dworek Konopnicka  otrzymała w darze od narodu polskiego z okazji jubileuszu 25–lecia pracy pisarskiej. Dowiedzieliśmy się, że autorka utworu „O krasnoludkach i sierotce Marysi” była nie tylko poetką i pisarką, ale również tłumaczką, korepetytorką oraz krytykiem literackim. Posługiwała się biegle    aż 6 językami: niemieckim, francuskim, ukraińskim, czeskim, angielskim i włoskim. Była matką ośmiorga dzieci, z których dwoje zmarło zaraz po urodzeniu. Gdy dzieci dorosły autorka „Roty” postawiła na własny rozwój. Podróżowała po Europie z kufrem,      w którym mieściły się raptem dwie suknie. Zwiedziła między innymi Monachium, Wenecję, Kraków, Zakopane.

W Domu Lamusa obejrzeliśmy rękopisy, oryginalne wydania utworów dla dzieci oraz nowel, a także tłumaczenia utworów na wiele języków świata. Wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki „Roty”. Pieśń tę Konopnicka napisała w 1908 roku jako symbol przeciwstawienia się germanizacji w zaborze pruskim. Melodię  skomponował Feliks Nowowiejski. „Rota” jako utwór patriotyczny po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rywalizowała o miano hymnu narodowego z „Mazurkiem Dąbrowskiego”.

Odwiedziliśmy również ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Zamek za czasów Kazimierza Wielkiego był własnością królewską. Niestety został zniszczony przez Tatarów. Przez kolejne wieki zmieniał właścicieli i był rozbudowywany. Po potopie szwedzkim został zniszczony praktycznie w całości.

Zamek w Odrzykoniu był miejscem wydarzeń, które Aleksander Fredro opisał w „Zemście”. Hrabia Fredro żeniąc się z Zofią Jabłonowską stał się właścicielem połowy zamku. Poeta przeglądają stare dokumenty, odnalazł akta procesowe szlachciców spierających się o mur graniczny – Firleja i Skotnickiego. Zainspirowały one komediopisarza do napisania „Zemsty”. Współcześnie zamek także jest podzielony. Jedna część należy do gminy Wojaszówka, a druga do gminy Korczyna.                       W niewielkim muzeum na zamku oglądaliśmy eksponaty związane z historią warowni oraz militariami oraz rzemiosłem ludowym. Zapraszamy do galerii.